17. pražské sympozium - 2003
Hlavní stránka
Bohemia Cactus
Česky
English
Kontakt
Články
Seznam článků
Praha 2003
Text
Vstupenka
Fotografie 1
Fotografie 2
Fotografie 3
Fotografie 4
Fotografie 5
Fotografie 6
Fotografie 7
Fotografie 8
Fotografie 9
Odkazy

Co si můžete představit, když se řekne pražské sympozium? Jedná se o tradiční setkání kaktusářů, pořádané SPKS Praha, zpravidla poslední sobotu v březnu (letos 29.3.) s vysokou odbornou a organizační úrovní.

Akci předcházela dobrá propagace v časopisu Kaktusy, v pražském Věstníku i na internetu, takže stejně jako v letech minulých se z celé republiky sjelo do Prahy (velký sál OÚ Prahy 8 - Libeň) kolem 150-200 platících účastníků (60 Kč).

Mezi 8.-9. hodinou probíhala prezentace, v předsálí byl zajištěn prodej literatury a rostlin - především sukulentů a tilandsií, ovšem zájem kupujících bych hodnotil jako rozpačitý.

V 9:00 hodin byl zahájen blok přednášek úvodním slavnostním slovem Ing. Běťáka a Ing. Šedivého. Velmi zajímavá byla informace o připravovaném obnovení vydávání zpravodaje AZTEKIA (po 10 leté přestávce) v rozsahu 90-100 stran s 30 černobílými nebo barevnými fotografiemi, zaměřeného především na mexické kaktusy, v případě, že bude zajištěno alespoň 300-350 abonentů.

Walter Mucher, který přijel z rakouského Grazu, kde vykonává funkci pokladníka rakouské kaktusářské společnosti GÖK Steiermark, přednášel mezi 9:15 - 10:30 o Bolivii kterou procestoval od východu až k brazilské hranici, přednáška měla pracovní název "Po stopách pátera Hammerschmida". Z němčiny tlumočil Ing. Rudolf Dufek.

Čas od 10:50 - 12:30 byl vyhrazen první přednášce (o centrální Brazílii navštívené v roce 1998) hlavního hosta sympozia - Dr. Pierre Brauna, kvůli kterému jsem se do Prahy vypravil také já. Kdo je Pierre Braun? 43 letý Němec s agronomickým vzděláním, pracující ve vysokých strukturách Evropské Unie, jehož zaměstnání je časově velmi náročné, na sympozium přiletěl z Madridu. Jako zajímavost bývá uváděno, že datum jeho narození (22.4.) je zároveň datem považovaným za den objevení Ameriky. Brazílii navštěvuje již 27 let minimálně jednou ročně. Ze začátku (v letech 1974 - 1976) spolupracoval s Leopoldo Horstem, od roku 1982 - 1983 s Eddiem Estevesem Pereirou. Zatím poslední cestu podnikl v říjnu 2002. V Praze poprvé přednášel v roce 1996. Pierre Braun se kaktusům nevěnuje komerčně - neprodává rostliny ani semena prostřednictvím vlastního katalogu ani prostřednictvím jiných firem, nejsou k dispozici jeho polní čísla. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 400 článků publikovaných v němčině, angličtině, portugalštině, holandštině a nyní i v českém jazyce. Popsal 60-70 nových druhů a 2 nové rody. Ucelené pojednání "Kakteen und Sukkulenten in Brasilien" vydal v roce 2001 v rámci Schumannia 3.

Ze svých objevů si nejvíce cení Pierrebraunia brauniorum, kterou najdete na titulní stránce časopisu Kaktusy 2003 special 1. V tomto čísle časopisu najdete většinu informací z obou přednášek, které byly navíc hojně doprovázeny diapozitivy čeledi Bromeliaceae, zejména pak z rodu Dickia. Z angličtiny překládal Petr Pavelka.

Odpolední série přednášek začala ve 13:30 - Jaroslav Ullmann a Sukulentní rostliny Jižní Afriky, poté následovala druhá přednáška Pierre Brauna o východní části Brazílie založená na zkušenostech získaných z cest v letech 1999 - 2000. Poslední přednášku měl skvělý fotograf Miloš Záruba o poloostrovu Baja California. Viděli jsme obrovské exempláře Idria a Ferocactus, nebo Pachycereus s průměrem "kmene" kolem dvou metrů a výškou přes 12 metrů.

Sympozium bylo slavnostně ukončeno v 17:20 Ing. Běťákem, diskuse pokračovala v přilehlé restauraci do pozdních nočních hodin.

Doufejme, že stejně jako se podařilo v roce 2002 díky osobním kontaktům členů pražského klubu zajistit přednášku Ingo Breuera, specialisty na rod Haworthia a letos Pierre Brauna, specialisty na Brazílii, tak i v příštím roce bude možné v Praze vidět a slyšet něco a někoho, koho jinde neuvidíme.

Za pomoc při získávání některých informací potřebných ke zpracování tohoto článku děkuji Petru Pavelkovi a Walteru Mucherovi.


Poznámka:
Páter Justinian Lorenzo Hammerschmid se narodil 27.6.1914 v Mühlbach am Hochkönig (Rakousko) a zemřel 17.6.1970 v San Ignacio, Bolivie. Studoval teologii, přírodní vědy a pracoval jako misionář v Bolivii. Kromě aktivit na poli duchovním byl profesorem přírodních věd na gymnáziu v San Ignacio de Valesco. Na nespočetných cestách za Indiány do blízkého či vzdálenějšího okolí San Ignacia sbíral mnoho rostlin, mimo jiné také pro svého přítele Dr. Martina Cardenase - profesora aplikované biologie na univerzitě v Cochabambě, který v něm podnítil zájem o sbírání kaktusů. Díky tomu objevil různé formy Gymnocalycium damsii, G. chiquitanum, Frailea uhligiana a zejména Gymnocalycium hammerschmidii.

http://www.cactus.cz