Melocactus mazelianus a jeho objevitel Ing. Bohumil Mazel
Hlavní stránka
Bohemia Cactus
Česky
English
Kontakt
Články
Seznam článků
Melocactus mazelianus
Text článku
M. mazelianus
B. Mazel
B. Mazel 2
B. Mazel 3
B. Mazel 4
B. Mazel 5
B. Mazel 6
B. Mazel 7
B. Mazel 8
Aztekia 1980
Objevitelé
Kvetoucí kaktusy
Aztekia 1987
Bibliografie
Nahrávka
Objednávka
Odkazy

Rostlina byla objevena čirou náhodou před 25 lety jedním z účastníků Expedice Orchidea V, při prozkoumávání břehů Orinoka plných trnité vegetace, nedaleko města Ciudad Bolivar ve vnitrozemí Venezuely, provizorně označená jako Melocactus spec. Orinoco a v roce 1981 platně popsaná Janem Říhou jako Melocactus mazelianus.

Místní vegetace je velmi rozmanitá díky různorodým půdním podmínkám a přestože v letech 1959 - 1979 byla zkoumána různými botaniky, nebyl v botanickém ústavu v Caracasu do té doby z dané oblasti hlášen žádný výskyt melokaktusů.

Melocactus mazelianus má tělo jednotlivé, vejčité až elipsoidní, až 24 cm v průměru a 30 cm vysoké, mladé rostliny jsou spíše kulovité. Cefálium bývá 20 - 40 mm vysoké, o průměru 70 - 80 mm. Žeber 15 - 16, trny jsou vínově červené, na bázi intenzivněji zbarvené. Délka květů se pohybuje mezi 18 - 22 mm, plně otevřené mají průměr do 7 mm. Semeník obsahuje 50 - 60 černých, 0.9 mm velkých semen.

Říha uvádí, že se jedná o druh velmi obtížně přežívající v podmínkách běžných středoevropských skleníků. Semena proto byla v osmdesátých letech minulého století zaslána do pěstíren na Kanárských ostrovech. Přesto, že se jedná o dobře známý druh, uvedený v řadě databází, je stále velmi vzácný. Prošel jsem nabídkové katalogy (2003-4) několika desítek firem, ale bohužel u těch nejznámějších jako např. Kakteen Haage, Köhres Kakteen, Mesa Garden, Uhlig Kakteen nebo Chrudimský kaktusář, Melocactus mazelianus nenajdete. Ještě před časem byla semena nabízena sdružením francouzských kaktusářů - AIAPS, ale v době vzniku tohoto článku byla k dostání pouze u jediné firmy v Austrálii (health-harvest.com.au), jejíž majitel je shodou okolností Slovák.

Objevitel Melocactus mazelianus - Ing. Bohumil Mazel, oslavil 15. května 2003 své 80. narozeniny. Jak se dostal ke kaktusům? V roce 1969, když šel s manželkou po Vinohradské ulici a rozhodl se jí k výročí koupit kytici, vyšel z květinářství - k údivu své ženy - namísto kytice s několika desítkami kaktusů - krásných semenáčků, které právě do prodejny přivezli a do nichž se na první pohled zamiloval.

Prohlubující se zájem o kaktusy a kaktusářství vyvrcholil v roce 1977 vstoupením do Klubu kaktusářů Praha, kde později vykonával funkci místopředsedy a archiváře. Společnou řeč našel především s dr. Janem Říhou a Viktorem Havelíkem. Stál u znovuobnovení tradice pořádání klubových výstav, jejichž organizační schéma v podstatě přetrvává dodnes.

Díky dobrým kontaktům, pracovitosti a systematičnosti byl pozván k účasti na již zmíněné expedici Orchidea V (1979). Po návratu publikoval řadu článků jak ve specializovaných, tak populárně-vědeckých časopisech i denním tisku, vystupoval též v televizi - expedice byla počátečním impulsem k jeho publikační činnosti.

Přehled nejvýznamnějších prací:

1980 - Aztekia 1980 (mimořádné číslo), 79 stran. Index fotografií kaktusů od roku 1923 do roku 1978.

1986 - Objevitelé světa kaktusů, 270 stran. Publikace typu KDO byl KDO se zhruba tisícovkou krátkých životopisů všech významných osobností z oblasti kaktusářství.

1987 - Kvetoucí kaktusy v bytě, 14 stran. Příručka pro začínající kaktusáře, kterou napsal společně s Janem Říhou a která bývala k dispozici na výstavách kaktusů v Praze.

1987 - Aztekia 1987, 100 stran. Výskyt a rozšíření mexických kaktusů podle jednotlivých oblastí, doplněno zeměpisnými údaji o jednotlivých mexických státech. Publikace se stala skvělou pomůckou pro začínající cestovatele. Bohužel první část - lokality ve státě Hidalgo - byla vydána jako upoutávka již v Aztekia 1986 a v roce 1987 tato pasáž již nebyla znovu publikována.

1993 - Bibliografie k historii světového kaktusářství, 90 stran. Seznam všech publikací o kaktusech od objevení Ameriky do dneška.

S Ing. Mazelem se znám osobně od roku 1993, je to velmi přátelský člověk, který dokáže i dnes, ve svých 80 letech, souvisle a systematicky celé hodiny povídat o kaktusech a kaktusářích, i o své dřívější práci. Jeho vyprávění se poslouchá, díky příjemnému hlasu, jako pohádka. Ing. Mazela velmi zaujala historie kaktusářství, rád připomíná, že v dřívějších dobách, zejména pak mezi světovými válkami, jsme byli kaktusářská velmoc - a to nejen co se pěstování a množení týče, ale i po teoretické stránce (byla například vydána dodnes citovaná publikace Kurta Kreuzingera - Verzeichnis amerikanischer und anderer Sukkulenten mit Revision der Systematik der Kakteen). Ing. Mazel strávil stovky hodin studiem starých materiálů v archivech a knihovnách. Přesto, že se dnes kaktusům aktivně nevěnuje (sbírá podpisy významných osobností), připravuje druhé vydání knihy Objevitelé světa kaktusů a též se chystá vydat zcela novou knihu o tom, jak se kaktusy dostaly do Čech. Poutavé vyprávění vás provede od kouzelných dob Rudolfa II., kdy Praha bývala jedním z nejdůležitějších měst na světě, přes epochu vlivných šlechtických rodů až po současnost. Text bude doprovázen zajímavými dobovými ilustracemi. Takže se máme na co těšit...

Literatura

Říha, Jan (1981): Dojmy z Venezuely - V. In: Kaktusy 17(5):100-103

Říha, Jan (1981): Melocactus mazelianus RIHA - Eine neue Art aus dem Stromgebiet des Rio Orinoco in Venezuela. In: Kakteen und Andere Sukkulenten 32(9):214-217

Říha, Jan (1986): Kaktusy brazilsko-venezuelského pomezí. In: Kaktusy 22(5):107-108

Dufek, Rudolf (1989): Ing. Miroslav Voldan, Ing. Bohumil Mazel - 65 let. In: Kaktusy 25(1):22-23

Dufek, Rudolf (1993): Ing. Bohumil Mazel - 70 let. In: Kaktusy 29(3):67-68.

http://www.cactus.cz